Meny

Centrumsamverkan

Digital samverkan för tryggare Centrum

Otrygghet i Centrum?

Vem vill bo, besöka eller bedriva handel på en otrygg plats?

Svensk Handels undersökningar visar att det stjäls för ofattbara 8 miljarder kronor och att säkerhetskostnaderna i snitt nu uppgår till 190.000 kr per butik. Våra egna visar att var tredje butiksarbetare upplever otrygghet. Utvecklingen i säkerhet och trygghet går på många av landets mötesplatser, våra centrum och stadskärnor, tyvärr åt fel håll och det är få platser som är förskonade.

Ni kan vända den utvecklingen. Ni kan endast lyckas genom samverkan med flera aktörer. Ni kan införa Trygve och möjliggöra ett tryggt Centrum man vill vara i!

Varför?

Stoppa stölderna

Brottsförebyggande information och varningar sprids mellan alla anslutna handlare, så de kriminella stöldligorna upptäcks, ertappas eller får fortsätta vidare tomhänta.

Tryggare arbetsplatser

Händer det att personal känner sig otrygg? Med Trygve i telefonen har de hela centrumets stöd, och med Connect Shops är förste hjälpen bara ett knapptryck bort.

Viktiga meddelanden

Genom att alla i den slutna gruppen kan sprida viktiga meddelande till alla, med push-notis på telefonen om det är akut, så får alla en korrekt lägesbild och kan agera därefter.

"Världens bästa grannsamverkan"


Se effekten av Centrumsamverkan i Gamla Stan, Stockholm.
Där samverkar handlare, Polisen och Kommun med Trygve i lokala trygghetsfrågor.

Principskiss organisationsschema

Organisation - Synlig och tillgänglig för användare i Trygve.

Projektledaren, och representanter från samfinansiärer, företräder Centrumsamverkan. Mer info

Grupp - Forum för viktiga meddelande och digital samverkan

Här sker det brottsförebyggande arbetet och meddelanden når enbart gruppens medlemmar. Administratörer sätter policy, agerar kulturbärare och godkänner ansökandes behörighet. Mer info

Connect Shops - Grupp för Trygghetslarm och mottagare

Här samlas de som har trygghetslarm inkopplade till Trygve genom Connect Shops och de som skall motta larmen; såsom anställda, butiksgrannar och väktare. Mer info

Hur larmar man när telefonen inte är ett alternativ?

Connect Shops är svaret och med trygghetsknappen nås anställda, butiksgrannar och väktare i Trygve. Från 99 kr/mån per butik.

Partnerskap med Svenska Stadskärnor

I Svenska Stadskärnor samlas företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla städerna. De tillhandahåller ett viktigt nätverk som kan inspirera och stödja utvecklingen av samhällets mötesplatser.

Vi på Trygve är stolta över att från 2017 blivit valda som "Preferred Partner", för att ge råd och dåd i utvecklande av samverkansformer och modeller för lokala trygghetsfrågor. Centrumsamverkan är en viktig del i modellen för Samhällssamverkan

Trygve är även partner med den rikstäckande organisationen Sveriges Centrumutvecklare.

Intresserad?

Kontakta Jesper Rosin, Trygve Sverige.
070-3673470 | jesper.rosin@trygve.se
eller via formuläret nedan.