Hej! Trygve har bytt namn till
Välkommen till den nya sajten
Meny

Goda framtidsutsikter trots vikande siffror i NTU

12 januari 2017

I tisdags kom Nationella trygghetsundersökningen 2016 ut. Läsningen är relativt dyster då många kurvor pekar åt fel håll. Vi har även kunnat läsa i media om undersökningar som visar att förtroendet för polisen rasat. Bara fyra av tio ger godkänt till polisen och Polisens nya skräcksiffror - Nu rasar förtroendet

Mitt i all denna dystra statistik...

Det är vi som bor i samhället som gör samhället tryggt att leva i. I Sverige har vi exceptionellt hög tillit till våra medmänniskor, vilket är den viktigaste förutsättningen för ett tryggt samhälle. Här är en internationell jämförelse som visar på vår fantastiska tillit till medmänniskor.

Som vi ser på kurvorna nedan så ser vi att tilliten i Sverige är fortsatt hög där 60% har högt förtroende.

Trust in people, Sweden, 1996-2015

Trots den dystra statistiken i NTU och låga förtroendet för Polisen är vi på många sätt bättre rustade att skapa ett tryggt och säkert samhälle. För de som använder Trygve är det självklart att vi själva behöver dra en del av lasset, medan andra kan behöva hjälp att komma till den insikten. Vi medmänniskor ska dock inte behöva känna oss ensamma när vi samverkar i Trygve för ökad trygghet och säkerhet i tillvaron. Allt fler myndigheter och organisationer får upp ögonen för Trygve och vill samverka med oss medmänniskor och varandra genom Trygve - vi kallar detta Samhällssamverkan. Samhällssamverkan skapar närmare kontakt mellan medmänniskor, polis, kommun och organisationer, vilket inte bara ökar förtroendet och tilliten till varandra, det skapar helt nya förutsättningar att skapa ett tryggare samhälle tillsammans. Här kan du läsa mer om samhällssamverkan

Tack för att du är med och skapar ett tryggare och säkrare samhälle!

/ Trygve-Teamet

Intresserad att läsa mer?

Trygve är en kostnadsfri app för ett tryggare samhälle