Hej! Trygve har bytt namn till
Välkommen till den nya sajten
Meny

Kommunen som inte ville samverka

30 maj 2017

I ett demokratiskt och tryggt samhälle är medborgarnas röster viktiga. Vi tror på möjligheten att människor skall kunna be om hjälp, även om man inte tillhör en specifik grupp. Det är genom samverkan mellan samhällets resurser som långsiktigt hållbara samhällen skapas.

Nyligen fick vi en oväntad återkoppling från en kommun i södra Sverige. De har tagit beslutet att inte kommunicera i Trygve med motiveringen att endast myndigheter och betrodda organisationer skall ha möjlighet att kommunicera offentligt. Informationsdelning för medborgarna skall enligt den kommunen begränsas till slutna grupper som kräver registrering.

Vid en jämförelse i den fysiska världen innebär beslutet att medborgare endast får kommunicera med personer som de har en tidigare relation till. Myndigheter har dock själva möjligheten att informera samtliga medborgare, dock utan att medborgarna får kommentera informationen.

Vi anser att detta är fel beslut. Alla bör ha rätt att be om hjälp vid behov och möjlighet att bidra till lokala tryggheten. Det finns många personer som inte har möjlighet att vara med i dessa grupper, exempelvis personer som inte bor i området eller de som har skyddad identitet.

Med öppen och offentlig kommunikation följer även utmaningar. Det finns många digitala forum, inte minst lokala Facebookgrupper, där personer tar ut svängarna och kommunicerar på ett sätt som inte främjar tryggheten. På Trygve har vi processer och system på plats för att identifiera avvikelser i den offentliga kommunikationen. Det fungerar och det är mycket sällan som behöver agera. Trygves organisationer och användare har skapat en konstruktiv och hjälpsam kultur där uppförandekoden efterlevs.

Tillsammans med polis, kommuner och trygghetsarbetande organisationer har vi utvecklat Organisation i Trygve. Funktionaliteten möjliggör ökad synlighet och tillgänglighet för organisationen och dess representanter, vilket uppnås utan att begränsa medborgarnas rätt till kommunikation.

Med gemensamma värderingar, öppenhet och samverkan skapar vi förutsättningar för tryggare samhällen där alla har en plats.

Per Källgården, grundare av Trygve

Intresserad att läsa mer?

Trygve är en kostnadsfri app för ett tryggare samhälle