Hej! Trygve har bytt namn till
Välkommen till den nya sajten
Meny

Vems ansvar är tryggheten i samhället?

7 juli 2016

Vem är det som ska göra samhället tryggt och säkert att leva i?

Vi ställde frågan till drygt 200 personer på olika ställen i Stockholmsområdet och lät de som svarade välja mellan alternativen:

  1. Polisen
  2. Polisen och medmänniskorna tillsammans
  3. Medmänniskorna

Så här svarade de tillfrågade:

Vem ska göra sammhället tryggt?

Vad handlar undersökningen om egentligen?

Till att börja med kan vi nog alla vara överens om att det finns utrymme för en del tolkning av orden trygghet och säkerhet även om svarsalternativen avgränsar det utrymmet något. Begreppen trygghet och säkerhet rymmer fortfarande tankar och känslor kring allt från skadegörelse, överfall och inbrott till terrorhot. Min bedömning är att de tillfrågade tolkade begreppen utifrån sin sammanslagna känsla av trygghet kring alla möjliga situationer som kan tänkas uppstå, snarare än utifrån ett enskilt exempel på en otrygg situation. Om min bedömning är korrekt har man svarat utifrån känsla av grundtrygghet i samhället och hur man vill att samhällstryggheten ska säkerställas, snarare än utifrån frågan "Vem ska ta fast tjuven?". Personligen för begreppet "grundtrygghet i samhället" mina tankar till begrepp som värnande kultur, demokrati, välfärdssystem, starkt civilt samhälle, civilkurage, osv.

Vad säger resultatet?

Precis som de flesta undersökningar lämnar den här stort utrymme för tolkning. Själv tolkar jag resultatet ungefär såhär:

Vi vill ha ett samhälle där vi ställer upp för varandra

De allra flesta vill ha ett samhälle där vi medmänniskor ställer upp och gör livet tryggare och säkrare för varandra (ca 80% svarade antingen "Medmänniskorna" eller "Polisen och medmänniskorna tillsammans"). Om vi tillåter oss att spekulera i varför man svarat bara "medmänniskorna", så har jag svårt att tro att dessa 40% tycker att det är en bra ide att lägga ner polismyndigheten. Det handlar troligen mer om att man helt enkelt vill leva med grundföresatsen att civilsamhället självt måste vara starkt nog att kunna stå på egna ben.

De flesta ser tryggheten som ett delat ansvar

Ungefär 40% svarade att medmänniskorna och polisen tillsammans ska skapa trygghet och säkerhet. Personligen upplever jag att den lösningen erbjuder möjligheten till en ansvarsfull och värnande kultur, samtidigt som att den skapar garantier att någon faktiskt agerar när något allvarligt händer, och då utifrån demokratiska och människorättsliga principer. Utmaningarna med den här lösningen ligger troligen i ordet "tillsammans". Menar vi att medborgarna och polisen skapar trygghet och säkerhet "parallellt" eller "tillsammans". Tillsammans betyder ju att polisen och medmänniskorna samverkar, parallellt betyder att vi gör det var och en för sig, men att ansvaret är delat mellan oss.

Polisen, ansvar och risk?

Vad gäller de som svarade "Polisen" är min gissning att de inte helt saknar tilltro till medmänniskornas bidrag till trygghet och säkerhet i samhället. Det beskriver troligen mer deras syn på ansvar och vem man med säkerhet kan lita på om något händer. Det kan också vara ett sätt att skydda sig från tanken att man själv skulle behöva ställa upp för en annan människa i en riskfylld situation, vilket många drar sig för av förklarliga skäl. Dilemmat är ju då att man själv måste stå ut med tanken att man själv kan hamna i en nödsituation och medmänniskorna bara passerar utan att göra något.

För oss på Trygve är undersökningen viktig för att den visar att viljan finns hos medmänniskorna att värna om varandra och gemensamt skapa en tryggare och säkrare tillvaro. Det är ju på de grundvalarna som vi bygger Trygve.


Per Nystedt
- i Trygve-Teamet

Intresserad att läsa mer?

Trygve är en kostnadsfri app för ett tryggare samhälle