Hej! Trygve har bytt namn till
Välkommen till den nya sajten
Meny

Kom igång med grupper

Så organiserar ni er i Trygve

När många använder Trygve i ett område är hjälpen alltid nära...

... men kraften kan även vara stark i områden med mindre antal användare. Vår erfarenhet säger att det är områden där folk känner tillhörighet som fungerar bäst. Skapa din grupp i Trygve och engagera de som du värnar extra för, exempelvis din bostadsrättsförening, koloniområdet, båtklubben, skolan eller din radhuslänga.

Så här gör du: guide för att skapa grupper

Kom ihåg! Se efter om gruppen redan finns i Trygve innan du skapar den.

Engagera fler

Via email

Använd mitt.trygve.se om ni har e-post till de ni önskar ska gå mer i era grupper.

Via social media

Länka gärna till http://trygve.se/kom-igang och glöm inte bort att skriva namn på grupp/er som ni önskar fler medlemmar i.

Via Facebook

Dela gärna ett publikt inlägg i exempelvis ert områdes Facebook-sida så att fler ser var och vad som har hänt.

Via anslagstavla, brevlåda eller liknande

Ni hittar informationsblad, filmer och länkar på vårt resurscenter.

Berätta om Trygve på ert årsmöte

Maila oss och beskriv mötet så skickar vi förslag på presentation och kanske till och med kan skicka en representant.

Underhåll engagemanget

Ge uppskattning till de som varnar eller tipsar i ert område och sträck ut en hand när ni kan. Trygve är ett digitalt hjälpmedel och ett komplement att prata med grannar och hälsa på främlingar. Diskutera händelser och ert lokala trygghetsarbete till dem som inte använder Trygve. Är ni inte administratör av gruppen, eller kontaktombud för grannsamverkan, så erbjud er hjälp till dessa.

Involvera lokala organisationer

Om ni inte har en regelrätt grannsamverkan så kan ni läsa mer på Samverkan mot brott. Polisen hjälper er starta upp grannsamverkan och i många fall hjälper även kommunen till med information och praktiskt stöd.

Vilka fler goda krafter finns i ert lokala samhälle?

I de flesta orter finns det redan många som arbetar för trygghet, både förebyggande och även "standby". Trygve är platsen där samtliga organisationer och privatpersoner samverkar för att förhindra brott och olyckor, alternativt minska skadorna när något sker. Kan ni stötta nattvandrarna eller fältassistenterna på er ort? Är den lokala båtklubben med? Har ert lokala torg tider då det känns otryggt?

I Trygve samlas alla som har ett ansvar eller intresse för trygghetsfrågor och tipsa gärna dem eller oss på Trygve så hjälps vi åt att skapa ett tryggare samhälle. Vi kallar det Samhällssamverkan. Läs mer här