Meny

Bli Partner med Trygve

Samverka med oss!

Vi tror på samverkan inte bara för våra användare utan även inom hela trygghets- och säkerhetssektorn.

Larmtillverkare eller Larmföretag?

Bli partner med oss och integrera era larm i vår kommunikationsplattform för ökat värde av ert erbjudande

Ett växande antal larmföretag är partner till Trygve. Våra partners tillhandahåller olika typer av larmsystem, allt ifrån hemlarmsystem till personsäkerhetslarm.

Brottsförebyggande organisation eller myndighet?

Bli partner med Trygve för att tillsammans med oss utveckla nya generationens brottsförebyggande samverkansmetoder

Idag jobbar vi t.ex. tillsammans med lokala brottsförebyggande rådet på Södermalm. Tillsammans med dem utvecklar vi metoder för storskalig brottsförebyggande samverkan.

Trygghetsskapande frivilligorganisation?

Bli partner med Trygve för att tillsammans med oss utveckla metoder för ökad trygghet

Idag jobbar vi t.ex. med nattvandring.nu för att tillsammans med dem utveckla metoder för att deras trygghetsskapande arbete med ungdomar ska kunna göras mer effektivt.

Övriga aktörer inom säkerhet och trygghet

I morgondagens trygghets- och säkerhets-ekosystem samarbetar alla

Vad du än jobbar med inom trygghet och säkerhet är vi säkra på att ni och vi är delar av samma ekosystem. Låt oss ta en diskussion om hur vi kan skapa trygghet och säkerhet tillsammans.