Hej! Trygve har bytt namn till
Välkommen till den nya sajten
Meny

Trygve rekryterar prisbelönt trygghetsprofil

7 februari 2017

Sören Svensson tillträder nu rollen som utvecklingskonsult i United Eyes AB, bolaget bakom Trygve. I rollen kommer Sören stödja kommuner och näringsliv med trygghets- och säkerhetsarbete.

Sören har senaste 15 åren varit strategisk planerare i Örebro Kommun med kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Under denna period har den anmälda brottsligheten minskat med cirka 2000 brott. Vid skyddsmässan 2016 fick Sören och Örebro kommun ta emot Security Awards pris för Årets säkerhetskommun.

Sören beskriver ”Det är naturligt att arbeta med Trygve eftersom de på ett modernt, innovativt och konkret sätt kan stödja kommuner och organisationers brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.”

Per Källgården, VD för United Eyes, säger ”Vi är stolta över att en av Sveriges mest respekterade personer inom kommunalt trygghetsarbete valt att arbeta med Trygve. Sörens kunskap och erfarenhet kommer bidra positivt till utvecklingen av vårt tjänsteutbud och stödet till våra kunder för att nå ännu bättre resultat.”

Sören har en gedigen lista av erfarenheter från att utveckla trygghetsskapande metoder, exempelvis:

• Modell för att löpande följa händelser som påverkar tryggheten för kommuninnevånarna och planera insatser. Arbetet har utvecklats i samverkan med Polis och Örebrobostäder. Metoden kallas för Effektiv samordning för trygghet (EST) har uppmärksammats nationellt. Brå rekommenderar metoden för att utveckla trygghetsarbetet i socialt utsatta områden.

• Modell för att förebygga stöldbrott i samband med idrottsaktiviteter mer känd som Örebroväskan.

• Säkerhetscertifiering av butiker för att förebygga rån.

• Övriga erfarenheter är att utveckla ordningshållning för att förebygga våld i offentlig miljö genom §3-ordningsvakter som arbetar fredag och lördagkvällar/nätter utifrån en dokumenterad problembild.

Sören Svensson


Om United Eyes och Trygve:

United Eyes erbjuder metodstöd och verktyg för bättre samverkan mellan myndigheter, organisationer och medborgare, anpassade för ett digitalt samhälle. Samhällssamverkan, Butikssamverkan, Nattvandring och Grannsamverkan är tre vanliga tillämpningar av Trygve, appen och webbtjänsten som används av snart 40.000 personer.

För mer information:

Sören Svensson
soren.svensson@trygve.se
tel 070 – 562 97 75

Per Källgården, VD
per.kallgarden@trygve.se
tel 072 – 730 27 38