Meny

Samhällssamverkan

Metoder och verktyg för bättre samverkan mellan myndigheter, organisationer och medborgare.

För ett bättre trygghetsarbete

Ett starkt och tryggt civilsamhälle bygger på samverkan och samordning mellan samhällets alla delar där medmänniskorna utgör samhällets största resurs. Ingen enskild aktör kan ensam skapa ett rakt igenom tryggt samhälle, bara tillsammans kan vi skapa ett tryggt och socialt hållbart samhälle. Tillsammans med organisationer och medborgare tar vi fram metoder och verktyg för ett bättre lokalt trygghetsarbete.

Introduktionsfilm

BRÅ finansierar utvärdering av Samhällssamverkan

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har givit finansiellt stöd till United Eyes AB för att under 2017 utvärdera de upplevda trygghetseffekterna från Samhällssamverkan i en utvärdering där flera kommuner deltar.

Läs mer >

Världens bästa grannsamverkan i Gamla Stan

Sedan hösten 2015 samverkar butiker, Stockholm Stad och Polisen med Trygve för ökad trygghet och minskad brottslighet. Genom appen har butiksägare kommit närmare varandra och förhindrat brott, men även utvecklat en nära koppling med Polisen och Stockholm Stad. Från sommaren 2016 har man utökat initiativet med ambition att bli "Världens Bästa Grannsamverkan" genom att även involvera övriga lokala aktörer, såsom boende, turistguider, fastighetsägare, kyrkan, lokaltrafik och andra stadsdelsförvaltningar.

Centrumsamverkan för tryggare stadskärna

Trygve rekommenderas av organisationen som driver utvecklingen av stadskärnor och handelsplatser, "Svenska Stadskärnor". Genom digital samverkan mellan butiker, restauranger och andra lokala aktörer skapas förutsättningar för tryggare centrum. Läs mer om Trygve Centrumsamverkan

Civilförsvaret

Projekt: Samverkan mot Brand och Hjärtstopp

På många platser i Sverige tar det lång tid för räddningstjänst eller ambulans att nå fram fram efter ett larm. Genom att grannarna också larmas vid en nödsituation kan den drabbade få hjälp snabbare. Även om de frivilliga inte har de professionellas möjligheter och kunskap, besitter de ändå tillräcklig kunskap, utrustning och möjlighet att genomföra livräddande åtgärder i väntan på professionell hjälp. Läs mer på http://www.projekt-grannsamverkan.se/om-projektet/trygve/

Trygve lanserar Fjällsäkerhetsappen

I samarbete med Fjällsäkerhetsrådet och Polisen FjällräddningFjällsäkerhetsappen innehåller flera viktiga verktyg för ökad säkerhet såsom fjällkarta, säkerhetstips, loggbok och färdmeddelanden. Med färdmeddelanden kan Polisen/Fjällräddningen ta del av din planerade färd och senast incheckade position och underlätta räddningsinsatser. Logga in på appen med ditt Trygve-konto.

Nattvandring

Nattvandring.nu samverkar digitalt för ökad ungdomstrygghet

”Genom appen Trygve ger vi de lokala grupperna möjligheten till enkel kommunikation men också att vara en viktig del i det förebyggande och trygghetsskapande arbetet som pågår runt om i landet. Att det dessutom ger samverkansmöjligheter med polis, grannsamverkan, kommun, trafikbolag med flera visar på möjligheterna med Trygve."

Janne Lundholm. Verksamhetsansvarig, Nattvandring.nu

Kontakta oss för mer information