Hej! Trygve har bytt namn till
Välkommen till den nya sajten
Meny

Frågor och svar om "digital grannsamverkan"

Trots att Trygve funnits i tre år med snart 100.000 användare finns det fortfarande organisationer som inte är övertygade om att digitala verktyg kan skapa tryggare områden. Vi kan inte svara för samtliga verktyg, men här kommer Trygves svar på frågeställningar vi tagit del av:

Finns det risk att vår traditionella Grannsamverkan ersätter det fysiska mötet?

Våra erfarenheter hittills tyder på det motsatta. Trygve skapar ett större intresse för grannsamverkan generellt. De nya digitala relationerna följer även med ut i den fysiska världen. Många vittnar att de även upplevt större närvaro vid årliga möten och den dagliga kontakten mellan grannar blivit bättre. Vi är noggranna med att även sprida brottsförebyggande kunskap och därigenom utbildas nya generationens grannsamverkare på ett effektivt sätt.

Våra undersökningar från Trygve-medlemmar visar att grannsamverkan förbättrades efter att de startade Trygve, samt att över 20% av grupperna tog steget att även ansluta sig till "formell" Grannsamverkan efter de startat sin samverkan i Trygve – något som vi aktivt uppmuntrar.

Är grannsamverkan med Trygve ett alternativ till traditionell grannsamverkan?

Nej. Trygve är ett kommunikationsverktyg som gör det möjligt för grannar att snabbt informera och hjälpa varandra. Utvecklingen av metoden upplåter vi till Polisen och de som har som uppdrag att bedriva grannsamverkan. Många viktiga delar av grannsamverkan stöds av Trygve, men långt ifrån alla. Uppmärksamheten på vad som händer i det verkliga livet samt att säga hej till en okänd person på gatan går inte att åstadkomma i appen. Med andra ord, Trygve är ett verktyg för att göra befintlig grannsamverkan mer effektiv, inte något som ersätter den.

Finns det risk att digital grannsamverkan innebär att folk slutar ses ”öga-mot-öga”?

Våra undersökningar tyder på att Trygve har skapat en större gemenskap och förståelse för grannsamverkan. Uppmärksamhet och kontakter i den fysiska världen är viktiga, vilket är något som vi uppmuntrar.

Finns det risk att personer med dåliga avsikter kan ta reda på om personer är bortresta genom appen?

Trygve är utformat så att användaren själv väljer vilka som skall ta del av informationen. Vissa väljer att informera sina grannar när de är bortresta, normalt i mindre grupper där de känner samtliga. IT säkerheten är givetvis hög. Vi anlitar en driftleverantör som är en av världens största bolag som levererar till många kritiska tillämpningar. Vi följer löpande de senaste rekommendationerna kring kryptering och andra säkerhetssystem. På så vis kan användare känna sig trygga att informationen inte når fel händer.

Finns det risk för hotfulla stämningar, medborgargarden, etc. genom digital grannsamverkan?

I de flesta områden i Sverige finns det lokala Facebookgrupper med många användare. I dessa grupper diskuteras lokala frågor aktivt, ofta blir tongångarna hårda med personangrepp, starka politiska åsikter och mycket oväsentlig information. I många fall kan dessa Facebook-grupper skapa osämja mellan grannar, och även otrygghet inom områden som statistiskt sett borde upplevas som trygga.

Trygve är en positiv kontrast till Facebooksamverkan. Trygve är inte ett diskussionsforum utan en tjänst för att kommunicera kring relevanta trygghetsfrågor, både akuta och mindre brådskande. Vi har sedan starten arbetat aktivt med att förmå användarna att kommunicera på ett konstruktivt och hjälpsamt sett, där Trygves Uppförandekod ligger som grund. Tack vare detta är det mycket sällan som tongångarna blir annat än hjälpsamma och informativa - och något medborgargarde har inte synts till.

Hur arbetar ni för att säkerställa att Trygve kommer vara fortsatt bra för Grannsamverkan?

Vi arbetar dagligen med personer som är involverade i grannsamverkan, både i Sverige och internationellt. Vi tar till oss informationen från användare och organisationer och kan därför gradvis utveckla vårt verktyg för att skapa långsiktigt hållbara och trygga områden. Trygve är sannolikt den organisation som har mest data och statistik om grannsamverkan i Sverige. Genom att använda statistik samt i nära samarbete med de bäst fungerande grannsamverkansföreningarna kan vi utveckla verktyget i vår värld av förändring och möjligheter.

Står myndigheter bakom Trygve?

Vi samarbetar redan med ett flertal myndigheter och organisationer. Exempelvis samarbetar vi med ourwatch.org.uk, som utvecklar grannsamverkan i Storbritannien. De ser en stor möjlighet att utveckla grannsamverkan i en värld där digital kommunikation blir mer central. Inom många distrikt i Sverige satsar nu polisen på digital grannsamverkan. Den nationella organisationen bakom grannsamverkan tror inte på digitala verktyg för grannsamverkan av anledningar som är beskrivna i denna artikel.

Minskar inbrottsrisken ännu mer om grannsamverkan sker med digitala verktyg?

Det har inte gjorts studier i Sverige och internationellt på positiva effekter från digital samverkan. Inom många polisdistrikt i Sverige har man startat digital grannsamverkan, stöldligor har kunnat gripas och flera tusentals grannsamverkansområden har strömmat till på kort tid. Detta är en trend som sker i Sverige och även internationellt.

Digital teknologi och vårt samhälle i förändring innebär både möjligheter och utmaningar. Genom lyhördhet, samarbete, kunskap, praktik, kombinerat med sunt förnuft och goda värderingar kan vi bygga digitala verktyg för tryggare områden tillsammans. Hör gärna av dig till oss på kontakt@trygve.se om du har en fråga som du tycker att vi bör adressera eller svara på.